ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่?
เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบในหน้า "เกี่ยวกับวารสาร" สำหรับนโยบายของวารสาร รวมถึงแนวทางการเตรียมบทความของผู้แต่ง ในหน้า "การเขียนและส่งต้นฉบับ" ผู้เขียนจำเป็นต้อง "ลงทะเบียน" กับวารสาร ก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการส่งบทความ ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน และกด ยืนยัน การส่งบทความ