การจัดตั้งคลินิกกัญชากับความปรารถนาของคนไข้(ปฐมบท)

Main Article Content

เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการศึกษาวิจัยและหลักฐานที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถสนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้กัญชาทางการแพทย์มีอยู่จำกัดแต่มีรายงานการใช้กัญชาทางการแพทย์จำนวนมากในต่างประเทศและผู้ป่วยจำนวนมาก      ในประเทศมีความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ. ศ. 2562     มีบทบัญญัติเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แก่ผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาภายใต้การดูแลควบคุมและการให้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้กระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ภาวะของโรคคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ดุลความเสี่ยงและ ประโยชน์ที่ได้รับของผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละกรณีไป


ดังนั้นการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร จึงสอดคล้องกับความปรารถนาของคนไข้  เพื่อให้คนไข้ได้เข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการรักษาติดตามควบคุมอาการของโรคและภาวะของโรคส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทีมงานได้ร่วมเรียนรู้ติดตามอาการข้างเคียงไปพร้อมๆกับคนไข้   ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทเรียนจากพื้นที่

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
1. Shyboy. “พันธุ์บุรีรัมย์” งานกัญชาไทย ที่ได้มากกว่าความรู้วิชาการและการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://brandinside.asia/pan-buriram-cannabis-story-in-thailand-2019.
2.สำนักข่าว MThai. มีผลแล้ววันนี้ นิรโทษกรรม ผู้ครอบครองกัญชา!!-MThai News. [อินเตอร์เน็ต].2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงไดจาก https://news.mthai.com/general-news/711412.html.
3. สำนักข่าว ThaiPBS. ประกาศ7กลุ่ม นิรโทษกรรม กัญชาเริ่มแจ้งครอบครองวันนี้. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก news.thaipbs.or.th/content/278013.
4. สำนักข่าว PPTV. ประกาศนิรโทษกรรม ผู้ครอบครอง “กัญชา”PPTVHD36. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก pptvhd 36.com/news/ประเด็นร้อน/99002.
5. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: กองบริหารการสาธารณสุข; 2562.
6. Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. สธ.บรรจุกัญชาทางการแพทย์ ใน service plan สาขาที่20เพื่อใช้อย่างเป็นระบบ. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563] เข้าถึงได้จาก https://www.hfocus.org/content/2019/09/17675.
7. Mango Zero. เผยรายชื่อ12รพ.นำร่องให้บริการกัญชาทางการแพทย์-line today. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่28 เมษายน 2020]. เข้าถึงได้จาก https://today.line.me>articlesเผยรายชื่อ+12+รพ+นำร่อง+ให้บริการกัญชาทางการแพทย์.
8.สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์. การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://203.157.39.36/.
9. กระทรวงสาธารณสุข. ระบบ Cannabis Clinic Data Center: Ministry of Public Health, Thailand. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://ccd.moph.go.th/admin/#/main.
10. Buriram FDA. ประชุมวิชาการ "การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์". [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/194445661073112/posts/402111420306534?sfns=mo.
11. สำนักข่าว INNnews. บุรีรัมย์ อบรมใช้สารสกัดจากกัญชา กรมการแพทย์ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://www.innnews.co.th/regional-news/news_470821/.
12. กระทรวงสาธารณสุข. ค้นหาโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกกัญชาทางการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก : www.moph.go.th>index.php>medical_marijuana_clinics.
13. สยามรัฐออนไลน์. คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://siamrath.co.th/n/101554.
14. เดชา ศิริภัทร. คอร์สอบรม 2 Day กับหมอเดชา. [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://www.daychaseminar.com/?fbclid=IwAR3JUecUCICcXTKNXDlWiUllG_BijiN7PqN7wO0hCqvNeFwMjswQlz_Lb44.

15.จ.สุรินทร์ ประชุมวิชาการ กัญชาน่ารู้โรงพยาบาลสุรินทร์ เสริมความรู้บุคลากรทางการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://www.cannhealth.org>บทความทั้งหมด>ข่าว>แพทย์.
16.ศูนย์การุณรักษ์. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Work shop “How to Set Up Medical Cannabis Clinics Within Supportive and Palliative Care Centers” วันที่ 2-3 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://karunruk.org/home/index.php/event/92-cannabis-day3.
17.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: 2562.
18. สำนักข่าวแนวหน้า. ”สาธารณสุข” เปิดงานสัมมนาที่บุรีรัมย์ ใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อความยั่งยืน. [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://www.naewna.com/local/469058.
19.กองบริหารสาธารณสุขจัดประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโรงพยาบาลนำร่องในการจัดบริการด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/14BhEX8Qe3K-unQIA6r56Do09Ey5WVdMM.
20.กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ guidance for medical use. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2563.
21.เอกสารประกอบการอบรม การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://spbo3.moph.go.th/ket/?p=2363.
22. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ guidance for medical use. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2562.
23. University of Sydney. Can medicinal cannabis treat the tics in Tourette syndrome. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก https://medicalxpress.com/news/2019-03-medicinal-cannabis-tics-tourette-syndrome.html.