Contact

สำนักงานประสานงาน วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-936362 แฟกซ์: 053-289306

Principal Contact

ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Support Contact

คุณกุลญาภา อยู่นัด
Phone 053-936362