ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

กรุณาลงทะเบียนเพื่อส่งบทความตีพิมพ์กับวารสาร PCFM โดยคลิกที่ลิงค์ ลงทะเบียน (register) ด้านขวาบนของหน้าวารสาร หากท่านมีรหัสอยู่แล้ว สามารถเข้าระบบ (log in) ได้เลย
โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการเตรียมข้อมูลได้ที่ แนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (คำแนะนำผู้แต่ง)