Contact

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-835229 ต่อ 47100 โทรสาร. 042-835040

Principal Contact

ดร.อนุภูมิ คำยัง
คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Phone 0862222001

Support Contact

นางเสาวลักษณ์ อนุยันต์
Phone 0901928194