รักร่วมเพศ มุมมองจากสองแผ่นดิน: กรณีศึกษา อาร์ตูร์ แรงโบด์ ปอล แวร์เลน และ ออสการ์ ไวลด์

Main Article Content

คัคนางค์ คันธสายบัว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองและการตระหนักรู้ของสังคมที่มีต่อบุคคลรักร่วมเพศผ่านการ เปรียบเทียบระหว่างสังคมอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 19 วิเคราะห์บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาปฏิกิริยาสังคมที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้ถูกเปิดเผยเพศสถานะหลังเกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย อันได้แก่ อาร์ตูร์ แรงโบด์ ปอล แวร์เลน และออสการ์ ไวลด์ ภูมิหลังที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ ทำให้บุคคลรักร่วมเพศในแต่ละสังคมได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันออกไป ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของแรงกดดันทางสังคมอย่างรุนแรงในอังกฤษ ขณะสังคมฝรั่งเศสมีลักษณะยอมรับได้มากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
คันธสายบัวค. (2019). รักร่วมเพศ มุมมองจากสองแผ่นดิน: กรณีศึกษา อาร์ตูร์ แรงโบด์ ปอล แวร์เลน และ ออสการ์ ไวลด์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(2), 199-210. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.18
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

American Psychiatric Association. (2016, March 10). Homosexuality as a Mental Disorder Simply Not Backed Up by Science. Retrieved from https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2016/03/homosexuality-as-a-mental-disorder-simply-not-backed-up-by-science
Biograghpy.com Editors. (2014). Oscar Wilde Biography. Retrieved from http://www.biography.com/people/oscar-wilde-9531078
Caviglioli, D. (2016). Rimbaud et Verlaine : sodomie, alcool et revolver à six coups. Retrieved from http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20161129.OBS1938/rimbaud-et-verlaine-sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html#
Dowling, L. (1996). Hellenism and homosexuality in Victorian Oxford. Ithaca: Cornell University Press.
Duhaime, L. (2014). Oscar Wilde, sodomite. Retrieved from http://www.duhaime.org/LawMag/LawArticle-1603/Oscar-Wilde-Sodomite.aspx
Elhouch, I. (2015). Arthur Rimbaud et la quête du père : un rapport psychologique à la compréhension du cas. Mémoire du Master en science psychologie. Université Catholique de Louvain.
Houston, L. (2017). Homosexuality in Great Britain Section Two: Legislation. Retrieved from http://www.banap.net/spip.php?article156
Norton, R. (2002). A History of Homophobia, "The Medieval Basis of Modern Law". Retrieved from http://rictornorton.co.uk/homopho5.htm
Oxford University. (n.d). Introduction and History. Retrieved from https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1
Peniston, W. A. (1996). Love and Death in gay Paris Homosexuality and criminality in the 1870s. In J. Merrick, & B. T. Ragan (Eds.). Homosexuality in modern France (pp. 128-145). New York: Oxford University Press.
Pastorello, T. (2009). Sodome à Paris : protohistoire de l’homosexualité masculine fin XVIIIe siècle – au milieu XIXe siècle. Histoire. Université Paris-Diderot – Paris VII.
Sinfield, A. (1994). The Wilde century. London: Cassell.
Sibalis, M. D. (1996). The Regulation of male homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France, 1789-1815. In J. Merrick, & B. T. Ragan (Eds.).
Homosexuality in modern France (pp. 80-101). New York: Oxford University Press.
Spencer, C. (1995). Homosexuality: a history. London: Fourth Estate.
Thompson, V. (1996). Creating Boundaries: Homosexuality and the Changing Social
Order in France, 1830-1870. In Jeffery Merrick & Bryant T. Ragan Jr. (Eds.). Homosexuality in modern France (pp. 102-127). New York: Oxford University Press.
Trumbach, R. (1977). London’s sodomite: Homosexual behavior a western culture in the 18th century. Journal of Social History, 11(1), 1-33.
Weeks, J. (1989). Male Prostitution and the Regulation. In M.B. Buberman, M. Vicinus, & G. Chauncey, Jr. (Eds.). Hidden from History reclaiming the gay and lesbian past (pp. 195-211). New York: Meridian.
Weems, M. (2008). A History of Festive Homosexuality: 1700-1969 CE. In M. Weems (Ed.). The Fierce Tribe: Masculine Identity and Performance in the Circuit (pp. 81-100). Logan, Utah: University Press of Colorado.
Willsher, K. (2015). How 555 nights in jail helped to make Paul Verlaine a ‘prince of poets’. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2015/oct/18/paul-verlaine-new-exhibition-mons