นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุภาพร พลายเล็ก

บทคัดย่อ

นิราศจักรวาลเป็นนิราศสมัยใหม่ที่มีลักษณะเด่นในด้านการแสดงทัศนะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นความสำคัญของการสร้างสันติภาพบนโลก โดยกวีนำเสนอเรื่องราวการเดินทางของตัวละครสัญลักษณ์ ซึ่งสร้างขึ้นจากจินตนาการเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการสืบทอดขนบการประพันธ์จากวรรณนิราศในอดีต ร่วมกับการสร้างสรรค์ลักษณะเด่นที่แปลกใหม่ขึ้นผสมผสาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นิราศจักรวาลมีคุณค่าและน่าสนใจ

Nirat Chakkawan is a modern poem that warns the people of the world to think of the dangers of war. The writer is trying to show leadership and wisdom through the narratives of the book’s characters. This nirat follows the convention of the ancient nirat and creates novelty in expanding the ideas and subject matter in a distinct manner that make it valuable and interesting.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ