มิติการแปลวรรณกรรมจินตนาการ

Main Article Content

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

Abstract

มิติการแปลวรรณกรรมจินตนาการ เป็นหลักสูตรที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้นสำหรับการเรียนการสอนการแปลวรรณกรรมจินตนาการบริสุทธิ์และนิยายวิทยาศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ตรงๆ (แบ่งย่อยเป็น hard science fiction และ soft science fiction) และนิยายวิทยาศาสตร์เชิงแฟนตาซี (fantasy science fiction) เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมจินตนาการและนิยายวิทยาศาสตร์ คือ ศาสตร์และ/หรือศิลป์ในการแปลวรรณกรรมจินตนาการ การอ่านเพื่อความรู้หรือบันเทิง การแปลนิยายวิทยาศาสตร์กับเรื่องจริงวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของนักแปลนิยายวิทยาศาสตร์ และความแตกต่างการแปลวรรณกรรมทั่วไปกับนิยายวิทยาศาสตร์ โดยทั้งหมดประมวลและตกผลึกเป็น 7 หลักทองสำหรับการแปลนิยายวิทยาศาสตร์

Article Details

Section
Research Articles