Contact

สำนักงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44000

Principal Contact

ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44000

Support Contact

Jirarat Puseerit
Phone 043-719827