Announcements

ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

2021-10-30

           วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิของปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 15 ก.ค 2565 เนื่องจากทางวารสารมีการปรับเปลี่ยนจาก TCI กลุ่มที่ 2  เป็น TCI กลุ่มที่ 1 โดยจะมีปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ สำหรับบทความที่เข้าอยู่ในกระบวนการแล้ว สามารถดำเนินการปรับแก้ไขได้ตามปกติ