Contact

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1432 วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Principal Contact

วิวัฒน์ โมอ่อน
Rajapruk University
Phone 0842613014

Support Contact

วิวัฒน์ พึ่งแก้ว
Phone 0984420511