มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ดังนี้

Editorial 

Dr. Nusara Saengarm 

Editorial Board

Dr. Araya Ariya                                                        

Asst. Prof. Dr. Piraphop Jansaentor                      

Dr. Nattawut Panya                                                 

Reviewer (Internal)

Assoc. Prof. Dr. Boonthawan Wingworn              

Assoc. Prof. ฺDr. Phaithun Intakhan                       

Asst. Prof.  Dr. Nuthanan Thitiyapramote           

Asst. Prof. Dr. Porjai Singhanate                          

Asst. Prof. Dr. Siraya Janasak                                 

Dr.Weeraporn Supotthamajaree                  

Dr.Bundit Busaba                                             

Asst. Prof. Dr. Anurak Artitkawin                         

ดูเอกสารประกาศแต่งตั้ง คลิกที่นี่