Editorial 
Dr. Nusara Saengarm                                            Lampang Rajabhat University

Editorial Board

Dr. Araya Ariya                                                    Lampang Rajabhat University

Assistant Professor Dr. Piraphop Jansaentor              Lampang Rajabhat University

Dr. Nattawut Panya                                               Lampang Rajabhat University

Associate Professor Dr. Sit Teerasorn                       Kasetsart University      

Associate Professor Dr. Tatre Jantarakolica                Thammasat University

Assistant Professor Dr. Amphasri   Phokha                Kalasin University

Assistant Professor Dr. Kriangsak  Chanthinok           Mahasarakham University

Assistant Professor Dr. Suriyajaras Techatanminasakul  Maejo University

Dr. Srisuda    Intamas                                           Rajamangala University of

                                                                       Technology Phra Nakhon