วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1220
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-375-2731
Line ID: 0863752731

เวลาทำการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.