การรับรู้ และความเข้าใจต่อข้อความหลักในการสื่อสาร ความเสี่ยงภัยจากวัณโรค: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558

Main Article Content

อนุพงค์ สุจริยากุล
สมิทธิ์ บุญชุติมา
กิรติ คเชนทวา

Abstract

This research aimed to study the perception and understanding of key messages communicating the Tuberculosis risks, and to acquire the suggestions for improving the key messages. The research methodology was qualitative utilizing the in-depth, semi-structured interview. The 30 participants comprised of those involved in treating Tuberculosis and MDR-TB process who earned a living or resided in the area of Tamaka district, Kanchanaburi province. The findings revealed that most of the samples are aware of the 3 selected key messages, including: (1) “Understand TB thoroughly, find earlier, cure faster, no spreading”; (2) TB can surely cured with regulating, caring, and treating.; and (3) TB, find it, and end it with fully cure. In addition, those involving in treating the TB revealed that they understood the key messages’ core objectives, the key messages were clear; besides, they could pass it on to others to make them understand. These results can be useful for policy, that is, public health agencies that should have a crucial role to mobilize stakeholders such as public health officers, community leaders, and patients to participate in designing the key messages. For practical recommendations, the message should also be thoroughly explained and elaborated when relaying to the receivers. The messages should be rhymed, and not too short in order to ensure that the public understand them correctly. The messages should urge for faster response to prevent delayed diagnosis and treatment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles