ผลกระทบโควิด 19 กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

Authors

  • อนุชิดา ชินศิรประภา

Abstract

ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยว โดยการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ภาคธุรกิจอื่นๆเติบโตตาม เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานมากมายต่อเนื่อง ปัจจุบันรัฐมีการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตต่อยอดจากอุตสาหกรรมพื้นฐานเดิม รองรับการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโต มีการลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินพาณิชย์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ถนนสายมอเตอร์เวย์ รวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวการเดินทางทางเรืออีกด้วย  ดังนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะเป็นภาคที่แข็งแกร่ง ที่มีการเติบโตด้านการลงทุนสูงมาก จากนักลงทุนจากต่างประเทศและนักลงทุนรายใหญ่ระดับมหาชน รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนท้องถิ่น ยังเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงภาคการเดินทางการท่องเที่ยว การจ้างงานที่ผ่านมา ทำให้ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นของประเทศตลอดติดต่อกันทุกปี

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

ชินศิรประภา อ. (2021). ผลกระทบโควิด 19 กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออก. Journal of Industrial Business Administration, 3(2), 1–4. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/257511

Issue

Section

Special Articles