รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนระหว่างสหภาพยุโรปและภูมิภาคอาเซียน

Authors

  • ณัฐพล อมตวณิช อาจารย์คณะวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับมนุษย์ สังคม และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ของโลกยังคงมีแนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมา ความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐานนั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่แปรผันตรงกับปริมาณผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกันกับรายงานพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งยังคงมีแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าแนวโน้มสถานการณ์ของโลกในปี ค.ศ. 2035 ที่จะถึงนี้ สำหรับภาคการใช้เชื้อเพลิงจะมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

Downloads

Published

2021-06-23

How to Cite

อมตวณิช ณ. . (2021). รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนระหว่างสหภาพยุโรปและภูมิภาคอาเซียน. Journal of Industrial Business Administration, 3(1), 100–109. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/253290

Issue

Section

Academic Articles