การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19

Authors

  • สุเทพ ไพรวงษ์ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด

Abstract

ประเทศไทยและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน (10+1) จากการคาดการณ์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมย้อนหลังไป 10 ปี นับว่าเป็นทำเลทองที่บรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปต่างหมายปองในการที่จะนำเม็ดเงินมาลงทุนในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมการผลิต โดยจะเห็นได้จากการขยายตัวของพื้นที่เขตประกอบการต่าง ๆ เช่น สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการการอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เกิดการสร้างงาน มีการย้ายถิ่นของแรงงาน เศรษฐกิจดี มีการขยายเมือง (Smart City) มีการซื้อขายกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำโดยที่ต่างก็นำเอากลยุทธ์ที่โดดเด่นมาดึงดูดลูกค้ากันอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

ไพรวงษ์ ส. (2020). การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. Journal of Industrial Business Administration, 2(1), 1–3. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499

Issue

Section

Academic Articles