การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมอุดมสุขอย่างยั่งยืน

Authors

  • วิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Abstract

การพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายใต้แผนพัฒนาที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “EEC” ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยรัฐบาลกำหนดให้พื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการเริ่มต้นโครงการด้วยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเบา เช่น การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก เป็นต้น ส่วนพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ถูกกำหนดให้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมหนัก เช่น ประเภทปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โลหะ โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อปี พ.ศ 2528 เริ่มก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา

Downloads

Published

2019-12-26

How to Cite

ล้ำสุทธิ ว. (2019). การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมอุดมสุขอย่างยั่งยืน. Journal of Industrial Business Administration, 1(2), 1–4. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/232150

Issue

Section

Special Articles