ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-01-28

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI)

ทั้งนี้ วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของ TCI เพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนกลุ่มใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564

สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ภายใน 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ดังเดิม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796&fbclid=IwAR3AqZLd4-RPSr8qrtDVGWBbO94XDEdzA_KkscXIxci4NBItGPwsAK2R_Vg