ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

Authors

  • สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Abstract

-

Downloads

Published

30.07.2014

How to Cite

เลิศพงษ์ประเสริฐ ส. ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร. RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 171–183, 2014. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/242079. Acesso em: 18 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles