การพัฒนาประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Authors

  • สุพรรณี เก่งขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

-

Downloads

Published

30.07.2014

How to Cite

เก่งขุนทด ส. การพัฒนาประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 33–45, 2014. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/242067. Acesso em: 25 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles