เจ้าผู้ปกครอง

Authors

  • จตุพล ดวงจิตร

Downloads

How to Cite

ดวงจิตร จ. (2017). เจ้าผู้ปกครอง. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 11(1), 211–222. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/77989

Issue

Section

Book Review