หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง

Authors

  • ผู้แต่ง นายธานิศ เกศวพิทักษ์ (พ.ศ. 2554) พรเพ็ญ ไตรพงษ์

Downloads

How to Cite

พรเพ็ญ ไตรพงษ์ ผ. น. เ. (พ.ศ. 2554). (2013). หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 9(1), 251–257. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29339

Issue

Section

Book Review