ประวัติศาสตร์ล้านนา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11)

Authors

  • สาราญ ผลดี

Keywords:

-

Abstract

-

References

-

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

ผลดี ส. (2018). ประวัติศาสตร์ล้านนา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 219–221. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186442