Information For Librarians

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์วิจัยที่จะแสดงรายการวารสารในหมู่ผู้ถือครองวารสารอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดของพวกเขานี้เช่นกันมันอาจจะเป็นที่น่าสังเกตว่าเปิดแหล่งที่มาของวารสารนี้ระบบการเผยแพร่เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับอาจารย์ของพวกเขาที่จะใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข(ดูเปิดวารสารระบบ)