ศีล 5 กับปัญหาการุณยฆาต

  • Phrakru Arthornkichchaphirak Mahachulalongkornrajavidyalaya University
คำสำคัญ: ศีล 5, การุณยฆาต, ปาณาติบาต, การทำลายชีวิต

บทคัดย่อ

การกระทำที่เป็นการุณยฆาตนั้น เป็นเพียงความเชื่อของวิทยาศาสตร์หรือแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เห็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยด้วยอาการของโรคต่างๆ จึงต้องการที่จะหาทางช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ได้รับความลำบากทุกข์ทรมานให้หายจากความเจ็บปวดและทรมาน แต่ในหลักศีล 5 ของพระพุทธศาสนาแล้ว ถือว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนๆ หนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดจากโรคที่เป็นอยู่ ให้ตายด้วยความการุณของแพทย์หรือญาติแต่ประการใด เพราะนั้นถือว่าการล่วงละเมิดต่อชีวิตผู้อื่นเป็นเป็นเจตนากรรม และเป็นการไปตัดรอนวงจรแห่งกรรมหรือวิบากกรรมที่เขากำลังได้รับผลอยู่ ถึงแม้ว่าการกระทำการุณยฆาตนั้นในอนาคคอาจจะมีแนวโน้มให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญและควรระวังก็คือมันจะเป็นการทำการุณยฆาตเชิงธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากความเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ดูจะเป็นการไร้ซึ่งมนุษยธรรมเกินไป การทำการุณยฆาตไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย แต่อาจกลายเป็นการทำลายความมั่นคงของมนุษย์ไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-01-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ