1.

ใบสมัครสมาชิก

2.

แบบฟอร์มนำส่งบทความ

3.

แบบพิจารณา และประเมินคุณภาพบทความวิชาการ

 

(ข้อที่ 3 สำหรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ที่จะตีพิมพ์บทความ ต้องขอไฟล์นี้จากกองบรรณาธิการได้ที่เมลล์ :  journal-tru@thonburi-u.ac.th)

4.

บทความวิชาการ / บทความวิจัย

 

ขอเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF