“ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม

Main Article Content

ศานติ ภักดีคำ

Abstract

‘Lanna’ in Southern Thailand: The Relationship in Terms of History, Inscription, and Literature

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภักดีคำ ศ. (2017). “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), 9–36. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625
Section
Special Articles