คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน มนุษยศาสตร์สาร

Main Article Content

Jarudech Khetcharoen

Abstract

- การจัดพิมพ์ต้นฉบับ


- ส่วนประกอบของบทความ


- ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง


- การส่งต้นฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Khetcharoen, J. (2021). คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน มนุษยศาสตร์สาร. Journal of Human Sciences, 22(1), 240-245. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/251871
Section
Editorial Article