คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน มนุษยศาสตร์สาร

Main Article Content

Jarudech Khetcharoen

Abstract

- การจัดพิมพ์ต้นฉบับ


- ส่วนประกอบของบทความ


- ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง


- การส่งต้นฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Khetcharoen, J. (2020). คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน มนุษยศาสตร์สาร. Journal of Human Sciences, 21(1), 179-183. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/242463
Section
Editorial Article