คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร

Main Article Content

Manager Journal of Human Sciences

Abstract

การจัดพิมพ์ต้นฉบับ


 


ส่วนประกอบของบทความ


 


- ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง


 


การส่งต้นฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Journal of Human Sciences, M. (2019). คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร. Journal of Human Sciences, 20(3), 235-241. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/232789
Section
Editorial Article