คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร

Main Article Content

กองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์

Abstract

การจัดพิมพ์ต้นฉบับ


ส่วนประกอบของบทความ


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง


ช่องทางการส่งต้นฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คณะมนุษยศาสตร์ก. (2018). คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร. Journal of Human Sciences, 19(1), 237-242. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/131634
Section
Articles