แจ้งการเก็บค่าดำเนินการของวารสาร

ปัจจุบัน มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินงานวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ_ยกเลิกการเก็บค่าตีพิมพ์_resize.png