In Their Own Words: The Envoys at the Dhammakaya Temple

Main Article Content

Prakirati Satasut

Abstract

Abstract

Article Details

How to Cite
Satasut, P. (2017). In Their Own Words: The Envoys at the Dhammakaya Temple. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 173–214. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/164158
Section
Academic Articles

References

หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์
ASTV ผู้จัดการออนไลน์. เหวงคอนเฟิร์ม! “ธรรมกาย” ฐานกำลังทักษิณ -
นปช. (27 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.
aspx?NewsID=9580000023963

Bangkokbiznews. ลำดับเหตุปฏิบัติการ “กบิล 59” บุกจับ “ธัมมชโย”
(16 มิถุนายน 2559). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/702819

Matichon Online. เผือกร้อน “วงการผ้าเหลือง” เก็บภาษี “พระ - วัด”
โยกเจ้าอาวาสทุก 5 ปี (26 พฤษภาคม 2558). สืบค้นเมื่อ 21
สิงหาคม 2560, จาก http://m.matichon.co.th/readnews.
php?newsid=1432536559

Matichon Online. ไพบูลย์สั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับ “พระธัมมชโย” แล้ว
หลังไม่ยอมมอบตัว (1 ธันวาคม 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก https://www.matichon.co.th/news/379221

Matichon Online. ชมภาพชุด “ยิ่งลักษณ์ WHOLESALE - ธรรมกาย” ทำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ 22,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี (18 มีนาคม
2555). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://m.matichon.
co.th/readnews.php?newsid=1332058169&grpid=01&catid=01

Matichon Online. ด่วน! ถอดสมณศักดิ์ “พระทัตตชีโว” รองเจ้าอาวาส
ธรรมกาย หลังขัดหมายเรียก (8 มีนาคม 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม
2560, จาก https://www.matichon.co.th/news/489267

MGR Online. ทักษิณไม่แทรกแซงช้าง (23 มีนาคม 2548). สืบค้นเมื่อ
25 สิงหาคม 2560, จาก http://www2.manager.co.th/Business/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000041050

MGR Online. ปธ. องค์กรชาวพุทธฯ รับ “ธรรมกาย” ออกเงิน - กำลังคน
เต็มที่ (25 เมษายน 2550). สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2560,
จาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.
aspx?NewsID=9500000047133

MGR Online. “นช. แม้ว” พา “อ้อ - โอ๊ค” ทำบุญธรรมกาย สาขาลอนดอน
(25 ตุลาคม 2551). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.
manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=
9510000126609

MGR Online. “ธรรมกาย” ปลุกสงครามศาสนา ปั่น 3 จังหวัดชายแดนแตกแยก -
วอนรัฐจัดการด่วน (11 สิงหาคม 2558). สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม
2560, จาก http://www.manager.co.th/SpecialScoop/View
News.aspx?NewsID=9590000080128

MGR Online. เจ้าคณะจังหวัดปทุมฯ โยนจับ “พระธัมมชโย” เป็นหน้าที่ตำรวจ
ด้านวัดธรรมกายจัด รปภ. เฝ้าทุกประตู (30 พฤศจิกายน 2559). สืบค้น
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.manager.co.th/Crime/
ViewNews.aspx?NewsID=9590000119548

MGR Online. จนตรอก! “ธรรมกาย” โบ้ย “ศาสนาอิสลาม” อยู่เบื้องหลัง
จับ “ธัมมชโย” ฟอกเงิน - รุกป่า (13 ธันวาคม 2559). สืบค้นเมื่อ
15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.manager.co.th/HotShare/
ViewNews.aspx?NewsID=9590000124130

MGR Online. จุดจบคดีพระธัมมชโย! (7 มิถุนายน 2560). สืบค้นเมื่อ
15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.manager.co.th/Home/
ViewNews.aspx?NewsID=9590000057076

MGR Online. สาวลึกเหตุ “พระธัมมชโย” ไม่มอบตัว! (7 ธันวาคม 2559).
สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.manager.co.th/
SpecialScoop/ViewNews.aspx?NewsID=9590000122121

Thaipublica. รางวัล “ผู้นำพุทธโลก” กับข้อสังเกต 3 ประเด็น “เครือข่าย
ธรรมกายเยอะสุด - ผลประโยชน์ทับซ้อนจัดเองรับเอง - คุณสมบัติ
บิดเบี้ยว” เผยมีชื่อ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” อดีตประธานสหกรณ์ฯ
คลองจั่นด้วย (10 กุมภาพันธ์ 2557). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก http://thaipublica.org/2014/02/world-buddhist-outstand-
ing-leader-award/

Thaipublica. ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชี้แจงมอบรางวัล
“ผู้นำพุทธโลก” (12 กุมภาพันธ์ 2557). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม
2560, จาก https://thaipublica.org/2014/02/world-buddhist-
outstanding-leader-award-1/

Thaipublica. จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเมื่อ 4 ปีก่อน ถึงวัด
พระธรรมกาย - พระธัมมชโยในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้น
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก https://thaipublica.org/2017/02/
credit-unions-klongchan-115/

Thaipublica. ศาลอาญา ยกคำร้องหมายจับ “พระธัมมชโย” ดีเอสไอ -
ออกหมายเรียกครั้งที่ 3 นัดรับทราบข้อกล่าวหา 16 พ.ค. นี้
(27 เมษายน 2559). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://
thaipublica.org/2016/04/credit-unions-klongchan-87/

Winnews. จบนะ! อ่านชัดๆ พระธัมมชโย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
กระบวนการยุติธรรม ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ศาล (11 ธันวาคม 2559).
สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2560, จาก http://www.winnews.tv/
news/11195

ข่าวสด. “พระวีระธู” ผู้นำปลุกปั่นให้ชาวพุทธเกลียดชังมุสลิม เข้ารับรางวัล
ที่วัดธรรมกาย (16 มีนาคม 2559). สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2560,
จาก https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?
newsid=1458116226

พระสนิทวงศ์ วุฒิวังโส. วัดพระธรรมกายปฏิเสธการ “โพสต์ภาพหรือข้อความ
ดูหมิ่น ว่าร้ายศาสนาอิสลาม” (13 เมษายน 2558). สืบค้นเมื่อ 15
สิงหาคม 2560, จาก https://dmc.tv/a19910

โพสต์ทูเดย์. “ดีเอสไอ” ยกเลิกค้นหาไม่พบธัมมชโยอยู่ในวัดพระธรรมกาย (10
มีนาคม 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.
posttoday.com/crime/484580

โพสต์ทูเดย์. “อุ๋ย บุดดาเบลส” อัดธรรมกายบิดเบือนคำสอน ลั่นพร้อมดีเบต
“ลูกศิษย์” (22 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2560,
จาก http://www.posttoday.com/ent/thai/482117

ไทยรัฐออนไลน์. DSI บุกสอบ “ธัมมชโย” ถึงวัด ปัดเอี่ยวเงินบริจาคสหกรณ์ยูเนี่ยน
(4 มิถุนายน 2558). สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2560, จาก https://www.
thairath.co.th/content/503064

ไทยรัฐออนไลน์. “ไพบูลย์” ขย่มซ้ำ“ธัมมชโย” ดื้อมอบตัว ต้นเหตุทำลายอาณาจักร
ธรรมกาย (24 ธันวาคม 2559). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก https://www.thairath.co.th/content/820470

ไทยรัฐออนไลน์. ด่วน! บิ๊กตู่ งัด ม.44 สกัดมวลชนเข้าวัดพระธรรมกาย - DSI
ระดมพล พร้อมบุก (16 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม
2560, จาก https://www.thairath.co.th/content/859432

ไทยรัฐออนไลน์. ธรรมกายปิดถนน! ขนเสาเข็มวางขวางทางสาธารณะ - ระดมศิษย์
นั่งสวดมนต์ล้อม (13 ธันวาคม 2559). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก https://www.thairath.co.th/content/809737

ไทยรัฐออนไลน์. ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ ถอดสมณศักดิ์ “พระเทพญาณ
มหามุนี” พระธัมมชโย (5 มีนาคม 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก https://www.thairath.co.th/content/875227

คมชัดลึก. มุมมอง “ม.44 จัดการ วัดพระธรรมกาย” (22 กุมภาพันธ์ 2560).
สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.komchadluek.net/
news/scoop/261456

นิธิ เอียวศรีวงศ์. ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน (15 กุมภาพันธ์ 2559).
สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2560, จาก https://www.matichon.co.th/
news/38007

ประชาไท. พระมหาอภิชาติลั่นหมดเวลาปรานีชายแดนใต้ ผุดไอเดียพระตาย 1
เผา 1 มัสยิด (30 ตุลาคม 2558). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก
https://prachatai.com/journal/2015/10/62185

ประชาไท. พระหายาก: สรุปสถานการณ์หลังใช้ ม.44 ก่อนและหลังปิดล้อม
วัดพระธรรมกาย (16 มีนาคม 2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560,
จาก https://prachatai.com/journal/2017/03/70611

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. อยู่หนใด! แจงสรุปคดีวัดพระธรรมกายรวม 365 คดี
“ธัมมชโย” อ่วมโดน 58 หมายจับ (19 พฤษภาคม 2560). สืบค้นเมื่อ
15 สิงหาคม 2560, จาก https://www.prachachat.net/news_detail.
php?newsid=1495197546

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด. จำนวนพระภิกษุและสามเณรในประเทศไทย (11 กันยายน
2559). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.tcijthai.com/
news/2016/09/watch/6407

สุนันท์ ศรีจันทรา. “ธรรมกาย” วัดสาวก “ทักษิณ” (6 มีนาคม 2558). สืบค้นเมื่อ
15 สิงหาคม 2560, จาก http://www.manager.co.th/Weekend/
ViewNews.aspx?NewsID=9580000026905

เอกพล บรรลือ. “ธรรมกาย” เป็นภัยต่อพุทธศาสนาจริงหรือไม่? (24 กุมภาพันธ์
2560). สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, จาก http://themomentum.
co/momentum-feature-are-dhammakaya-danger-for-
buddhism

หนังสือ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). กรณีธรรมกาย: บทเรียนเพื่อศึกษา
พระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย. กรุงเทพฯ: พิมพ์อำไพ.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2545). ภัยแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิพุทธธรรม.

พระพิมลธรรม (อาจ). (2530). ผจญมาร: บันทึกชีวิต 5 ปี ในห้องขังของ
พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร). กรุงเทพฯ: สำนักงานกลาง กองการ
วิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุ.

มูลนิธิธรรมกาย. (2557). 10 ปี 100 ครั้ง ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ปทุมธานี: มูลนิธิธรรมกาย.

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. (2559). พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย. นครปฐม: สถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ.

Bowen, John R. (2008). Why the French Don’t Like Headscarves:
Islam, the State, and Public Space. Princeton: Princeton
University Press.

Casanova, José. (1994). Public Religions in the Modern World.
Chicago: University of Chicago Press.

Hefner, Robert W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization
in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.

Jackson, Peter A. (Aug. 1988) “The Hupphaasawan Movement:
Millenarian Buddhism among the Thai Political Elite”
Sojourn, 3, no. 2. pp. 134 - 170.

Jackson, Peter A. (1989). Buddhism, Legitimation, and Conflict: The
Political Functions of Urban Thai Buddhism. Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies.

Jerryson, Michael K. (2011). Buddhist Fury: Religion and Violence in
Southern Thailand. New York: Oxford University Press.

Jones, Charles B. (1999). Buddhism in Taiwan: Religion and the State,
1660 - 1990. Honolulu: University of Hawaii Press.

Laliberté, André. (2004). The Politics of Buddhist Organizations in
Taiwan, 1989 - 2003: Safeguard the Faith, Build a Pure Land,
Help the Poor. New York: RoutledgeCurzon.

O’Neill, Kevin L. (2009). City of God: Christian Citizenship in Postwar
Guatemala. Berkeley: University of California Press.

Pew Research Center. (2012). The Global Religious Landscape:
A Report on the Size and Distribution of the World’s Major
Religious Groups as of 2010. Washington, D.C.: Pew Research
Center.

Scott, Rachelle M. (2009). Nirvana for Sale? Buddhism, Wealth,
and the Dhammakaya Temple in Contemporary Thailand.
Albany: SUNY Press.

Wyatt, David K. (1994). “The Buddhist Monkhood as an Avenue of
Social Mobility in Traditional Thai Society” pp. 210 - 222
reprinted in Studies in Thai History: Collected Articles by
David K. Wyatt. Chiang Mai: Silkworm Books.

Zin, Min. “Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now?” Social Research
82, no. 2 (Summer 2015). pp. 375 - 397.