Return to Article Details การเสริมสร้างพลังอำนาจกับการดูแลสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา: บทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ Download Download PDF