กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy