กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 ของญี่ปุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF