กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Greater Eurasia ความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย: การดำเนินนโยบายของไทยและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF