กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หน้าที่สื่อสัมพันธ์ของประโยคคำถาม: การเกริ่นนำชักจูงคู่สนทนาเพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF