กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF