กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF