กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF