กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2021): มิถุนายน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF