กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Download Download PDF