กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีฆ่าผู้อื่นตามแนว ทางพุทธสันติวิธี: ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษพัทยา Download Download PDF