กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สองกระแสแห่งคําสอนว่าด้วยสติ:มหาสติปัฏฐานสูตรและการลดความเครียดด้วยสติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล