กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล