กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการรับรู้ภาระงานกับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน กลุ่มเจเนอเรชั่นวายและซี ของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทน เป็นตัวแปรกำกับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy