กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในการดำรงชีวิตประจำวัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล